Cliëntenraad

Leythenrode en Oudshoorn hebben een onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van onze bewoners behartigt. De cliëntenraad denkt mee over nog betere zorgverlening en woonplezier voor onze bewoners. Hun welzijn en kwaliteit van zorg staat dan ook centraal in de adviezen die de cliëntenraad, gevraagd en ongevraagd, aan ons bestuur geeft. Alle leden van de cliëntenraad hebben een sterke band met Leythenrode, Oudshoorn of verpleeghuiszorg in het algemeen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad overlegt structureel met de directeur en/of de raad van bestuur over het reilen en zeilen van beide verpleeghuizen. Bij belangrijke beleidsvoorstellen, benoemingen van leidinggevenden en het klanttevredenheidsonderzoek wordt de cliëntenraad nauw betrokken. De raad bestaat uit acht leden met een evenredige vertegenwoordiging vanuit Leythenrode en Oudshoorn. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

De leden van de cliëntenraad

Functie

Naam

Voorzitter

Bob Reidsma

Secretaris

Helga Begemann

Lid

Anja de Groot

Lid

Coby Freeke

Lid

Lieneke Hendrikze

Lid

Anke van den Nouland

Lid

Marjolein van den Heuvel

Vicevoorzitter

Han Zweers

Contact met de cliëntenraad

Voor leden van de cliëntenraad is het erg waardevol contact te hebben met bewoners, deelnemers dagbehandeling en/of hun familieleden of contactpersonen. Zo krijgen zij nog beter inzicht in wat er leeft op de afdelingen en kunnen zij beter advies geven over het gevoerde beleid. Individuele bewonersvragen vallen niet onder de cliëntenraad. Hiervoor kunt u terecht bij de zorgmedewerkers op de afdeling of de teamleider.

U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar: clientenraad_verpleeghuizen@alrijne.nl
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat via: 071 581 7859 

Jaarverslag

Jaarverslag 2023 Cliëntenraad Leythenrode en Oudshoorn, verpleeghuizen Alrijne - 26 januari 2024

Beleidsplan

Beleidsplan 2022/2023 Cliëntenraad Alrijne Verpleeghuizen - 23 mei 2022

"De cliëntenraad is enorm betrokken, weet wat er leeft en durft dit bij ons aan te kaarten.
We koesteren ze." Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
Agnes van Buuren - Teamleider in Leythenrode
  • Liefdevolle zorg met aandacht voor uw verhaal
  • Verrassend veel te doen en te beleven
  • Zelfstandigheid, vrijheid en eigen keuzes staan centraal

Wanneer u vragen heeft of advies wilt over wonen in Oudshoorn kunt u gerust contact met ons opnemen. Wilt u zelf een kijkje nemen? Even sfeer komen proeven in Oudshoorn? Wij ontvangen u graag! 

Vragen over zorg of een rondleiding?

Bel met onze medewerkers van zorgbemiddeling: 0172 467 436 of regel direct via onze website:

Adres

Verpleeghuis Oudshoorn
Henry Dunantweg 21
2402 NM Alphen aan den Rijn

Advies navigatie: Meteoorlaan 4  

Telefoonnummer

Route