Onze visie en ambities

Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen met de bewoner en samen met onze partners.

Wij bieden bewoners een nieuw thuis als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Deze volgende stap kan spanning en verdriet met zich meebrengen en de betrokkenen maken een moeilijke periode door. Vaak is er thuis al een hele weg afgelegd en is het moeilijk om de keuze voor een verpleeghuis te maken. Wij zijn ons er van bewust dat het niet mogelijk is om de situatie van thuis te evenaren, maar wij doen ons best om daar, geleid door de wensen van onze bewoners, dichtbij te komen. 

We willen samen met de bewoner en hun naasten ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen. Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie (autonomie) van mensen ons vertrekpunt.

Persoonlijke zorg en begeleiding

Bewoners die zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken, zijn gelukkiger. Door onze oprechte aandacht willen wij de bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners om daar de zorg en begeleiding op afstemmen. Dat is niet alleen onze ultieme uitdaging, maar tevens de gedachte achter onze visie op kleinschalig wonen in ‘het Dorp Oudshoorn,’ waarin wij een warme, sfeervolle, rustgevende en veilige woonplek willen bieden. 

Eigenheid en eigen regie

Wij koesteren de eigenheid van het individu zonder de groepsdynamiek in de woning uit het oog te verliezen. Op de woning is het zoeken naar het evenwicht tussen de gezamenlijkheid en de individuele wensen en behoeftes. Er is een goed balans tussen gemeenschappelijke ruimte en privé ruimte: iedere woning heeft een eigen huiskamer en woonkeuken en iedere bewoner heeft een éénpersoonskamer. De beleving en activiteit van de maaltijdbereiding vindt plaats in directe nabijheid van de bewoner op de eigen woning. We stimuleren ontmoeting, sociale activiteiten en beweging van bewoners. Er is voldoende mogelijkheid voor iemand om zich terug te trekken. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en was, en willen die eigenheid zo lang mogelijk in stand houden. We kennen een open deuren beleid tot aan de buitenste schil (de voordeur) en een beperking hiervan indien dit voor de bewoner passend is (met individuele afspraken).

De betrokkenheid van familie loopt als een rode draad door onze zorg. Familieleden zijn een bron van informatie en inspiratie. Zij helpen ons een nog beter beeld van de bewoner te krijgen, door ons het levensverhaal en persoonlijke wensen van hun naaste te vertellen. Daarnaast zorgen we ervoor dat Oudshoorn aantrekkelijk is voor naasten van bewoners om hen te bezoeken. 

Een verpleeghuis van Alrijne

Oudshoorn is een verpleeghuis van Alrijne Zorggroep.