Help ons in strijd tegen het coronavirus

Ben je zorgprofessional en kun je ons komen helpen? Je bent enorm welkom! Lees meer

Wat betekent dat voor het bezoek?

Voor de gezondheid van onze bewoners en collega’s is alleen noodzakelijk bezoek aan de bewoners toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de teamleider van de afdeling of woning waar uw familielid verblijft.

Wat is noodzakelijk bezoek?
Onder noodzakelijk bezoek verstaan we bezoek aan terminale bewoners door bloedverwanten van de eerste graad en/of de eerste contactpersoon.
We willen hen graag in staat stellen afscheid te nemen van hun naaste. Zij mogen met maximaal twee personen per keer langs komen op de kamer van de bewoner. We verzoeken bezoekers om alleen te verblijven in de kamer van de bewoner en na afloop direct het verpleeghuis weer te verlaten.

U kunt bij de woning aanbellen. Dan wordt er voor u opengedaan.

We vragen u sowieso niet te komen als u:

  • in een risicogebied bent geweest
  • contact hebt gehad met een persoon met een bewezen coronavirusinfectie
  • verkoudheid, koorts of griep heeft.

Mocht het voor u noodzakelijk zijn om op bezoek te komen dan verzoeken we u om regelmatig uw handen te wassen of te desinfecteren. Op meerdere plaatsen in de verpleeghuizen (waaronder bij de ingangen) vindt u handalcohol.

Vrijwilligers en activiteiten

We hebben in lijn met het besluit rondom bezoek, ook besloten om tijdelijk onze vrijwilligers niet meer toe te laten op de locaties. De activiteiten vinden nu op kleine schaal plaats, namelijk op de woningen en afdelingen.

Contact houden

Om toch contact met naasten te kunnen houden, zijn er diverse mogelijkheden waarvan velen al gebruik maken gezien de grote hoeveelheid kaartjes en bloemen die bezorgd zijn. Dat waarderen we enorm! Ook zijn er initiatieven van mensen die bijvoorbeeld (buiten) een muzikaal optreden willen verzorgen voor de bewoners.

We krijgen ook allerlei etenswaren aangeboden. Dat vinden we ontzettend aardig, maar we vragen u toch om alleen voorverpakte etenswaren langs te brengen. Dit vanwege de voedselveiligheid.

Heeft u een mobiele telefoon beschikbaar, dan kunt u deze afgeven zodat u kunt bellen/videobellen met uw naasten. Wij proberen ook Skype of FaceTime gesprekken te organiseren. Hiervoor hebben we extra iPads aangeschaft. U kunt daarnaast ook een fotoalbum langsbrengen.

Voor mensen die zelf de was doen van de bewoners: hoe is dat nu geregeld?

In Oudshoorn wordt de was op de woning gedaan. Voor de Oever mag de was opgehaald en gebracht worden in het halletje voor de afdeling.

Voorbereidingen op mogelijke (verdenking) op besmetting

We hebben tot nu toe binnen onze verpleeghuizen gelukkig nog niet te maken met een besmetting met corona bij een bewoner of een medewerker. Door de hygiënemaatregelen die we nemen en door geen externen meer toe te laten op de locatie, proberen we besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zijn we extra alert op de gezondheid van medewerkers en bewoners. We vinden het belangrijk dat u weet dat we alle moeite doen om de zorg voor bewoners zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze te continueren. Wij bereiden ons op dit moment uiteraard wel voor op de situatie dat er een bewoner is die het coronavirus heeft of een verdenking daarop.

Wijziging landelijk beleid bij overlijden bewoner

Als een bewoner is overleden, is het normaal gesproken zo dat de kamer binnen 7 dagen door de familie leeggemaakt wordt. Door de coronacrisis is er nu landelijk een noodzakelijke wijziging van dit beleid afgesproken.

In overleg met de uitvaartondernemer zal de overleden bewoner zo snel mogelijk verplaatst moeten worden naar een andere locatie. Daarnaast moet de kamer zo snel mogelijk worden leeggemaakt en schoongemaakt. Dit kan tijdelijk niet door de familie zelf gedaan worden, maar wordt nu door de medewerkers gedaan. Zij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke eigendommen van de overleden bewoner. Naasten worden uiteraard geïnformeerd hoe en wanneer ze de eigendommen kunt afhalen.

Deze afspraak is gemaakt door ActiZ, de landelijke branchevereniging voor verpleeghuizen en het LOC, de landelijke organisatie voor cliëntenraden.

Actuele informatie over het coronavirus

Voor actuele informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).