Uiteraard houden we ons aan de landelijke richtlijnen en stemmen we de nieuwe bezoekregeling af met onze cliëntenraad en ondernemingsraad. Het duivelse dilemma is dat we iedere bewoner zoveel mogelijk bezoek gunnen, maar daarbij ook verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van alle bewoners en medewerkers. Het is continue een afweging tussen kwaliteit van zorg en het beperken van het risico van besmetting.

Visie van de cliëntenraad met betrekking tot de versoepeling van de bezoekregeling

De cliëntenraad van de verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode is de afgelopen maand nauw betrokken geweest bij het opstellen en ook het versoepelen van de bezoekregeling zoals die hiervoor vermeld staat. De raad heeft haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe versoepelde bezoekregeling.

Gedurende twee en een halve maand hebben én bewoners én familieleden het directe contact met elkaar moeten missen. Dat was en is voor beiden heel verdrietig. Beeldbellen en later raambellen maakten het verdriet maar deels goed.

De moeilijke en pijnlijke afweging tussen het verdriet van bewoners en familieleden enerzijds en anderzijds het zoveel mogelijk beperken van het risico op besmetting van de bewoners en ook de medewerkers, was voor de raad, die de belangen van het collectief van bewoners behartigt, heel lastig. De consequenties van een corona besmetting waren gedurende deze maanden te groot voor de bewoners en hun verzorging door de medewerkers. 

Nu de dagelijkse cijfers van het RIVM met betrekking tot ziekenhuisopnames steeds verder dalen, is ook het risico om besmet te worden, aanzienlijk gedaald. Wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat iedereen zich houdt aan de regels van 1,5 m afstand houden, mondkapjes op, handen wassen en niet komen als men gezondheidsklachten heeft.

De cliëntenraad heeft het vertrouwen dat met de inzet van eenieder, het risico op nieuwe besmettingen van bewoners, medewerkers maar uiteindelijk ook contactpersonen, zo veel mogelijk beperkt kan worden. Gezamenlijk kunnen we de moeilijke en verdrietige periode achter ons laten.     

Het stringente en goed doordachte beleid van de afgelopen maanden is ook voor de medewerkers van beide huizen moeilijk geweest. Het is hun inzet om het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Dit was gezien de beperkingen heel lastig. De cliëntenraad is dankbaar en heeft veel respect voor de inzet van alle medewerkers.

Bob Reidsma,

Voorzitter cliëntenraad Alrijne Woonzorg