Feiten en cijfers

 

Personeelssamenstelling

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat begin 2017 is vastgesteld door het Zorginstituut, wordt aan verpleeghuizen gevraagd hun personeelssamenstelling inzichtelijk te maken.

In de twee verpleeghuizen van Alrijne werken er in totaal zo’n 623 medewerkers binnen zorg en behandeling. Dit is exclusief de medewerkers van de servicecentra van Alrijne Zorggroep die werkzaam zijn voor de verpleeghuizen. Naast de medewerkers zijn er op peildatum 1 juli 2019 in totaal 313 vrijwilligers actief in verpleeghuis Oudshoorn. Onderstaand is de personeelssamenstelling opgenomen van medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan bewoners. Management en (facilitaire) ondersteuning zijn niet meegerekend.

De inzet van de verschillende functies per doelgroep bewoners is bepaald door de zorgvraag van de doelgroep en een efficiënte inrichting van het zorgproces. In Oudshoorn wonen 210 bewoners.

Huidige personeelssamenstelling

De verdeling naar functieniveaus in Verpleeghuis Oudshoorn is (excl. ZZP-ers en detachering), met als peildatum 1 juli 2019, als volgt:

Personele samenstelling zorg Oudshoorn 2019

Functies zorg

fte’s

verzorgende IG/EVV

92,34

leerling helpende/ VIG/verpleegkundige

22,63

verpleegkundige (incl. regisserend verpleegkundige)

8,89

voedingsassistent

1,74

zorghulp A/ huishoudelijk medewerker

24,97

helpende (incl. zorghulp B)

57,28

activiteitenbegeleider

6,29

Totaal aantal fte’s:

214,14

Verder is er een multidisciplinair behandelteam aanwezig. Het behandelteam werkt voor zowel Verpleeghuis Leythenrode als voor Verpleeghuis Oudshoorn. Waar nu alleen nog langdurige zorg wordt geboden. De herstelgerichte zorg is sinds april 2018 binnen Alrijne Ziekenhuis gepositioneerd. Onderstaande formatie is dus alleen voor de inzet binnen de verpleeghuizen en dit is exclusief de inzet van zzp'ers en detachering.

Alrijne verpleeghuis breed overige behandelaars

Functie

fte’s

specialist ouderengeneeskunde en basisartsen

5,33

praktijkondersteuner

1,11

psycholoog

3,11

geestelijk verzorger

1,08

ergotherapeut

2,28

fysiotherapeut

2,31

bewegingsagoog

5,44

Totaal aantal fte’s:

20,66