Heeft u vragen over uw rechten of over uw situatie? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van Zorgstem.

Wat wordt bedoeld met gedwongen zorg?

Voorbeelden van gedwongen zorg zijn het toedienen van bepaalde medicatie of de slaapkamerdeur op slot doen in de nacht. Deze maatregelen worden uitgevoerd ter bescherming van u en/of uw omgeving. Vraagt u zich af of deze gedwongen zorg uitgevoerd mag worden? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • luisteren naar uw verhaal
  • antwoord geven op vragen
  • uitleggen hoe de Wet zorg en dwang werkt
  • vertellen waar u recht op heeft
  • samen met u of uw wettelijk vertegenwoordiger zoeken naar een oplossing
  • ondersteunen bij het schrijven van bijvoorbeeld klachtenbrieven
  • meegaan naar gesprekken over mogelijke klachten

De vertrouwenspersoon bereiken

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken door te mailen naar info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via het volgende nummer: 088 678 1000.

Kijk meer informatie op de website van Zorgstem.