Met het rookvrij maken van de terreinen levert Alrijne een bijdrage aan een rookvrije zorg. Als zorggroep willen we het juiste voorbeeld geven. Dat is niet alleen een kwestie van willen, we ons daar ook aan gecommitteerd. Samen met leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zorgen wij voor een rookvrije zorg.

Rookvrij betekent dat op de terreinen geen enkele vorm van roken is toegestaan. Daarbij gaat het om sigaretten, pijptabak, e-sigaretten, sigaren en ook rookvrije sigaretten. De rookabri’s zijn vanaf nu alleen nog te gebruiken door onze bewoners. Hier leest u een overzicht van alle vragen en antwoorden over Alrijne rookvrij.

Woont u of uw naaste in Oudshoorn of Leythenrode?

Voor onze bewoners van de verpleeghuizen wordt een uitzondering gemaakt. Bewoners van Leythenrode krijgen de mogelijkheid om aan de zijkant van de hoofdingang te roken. In Oudshoorn blijft roken mogelijk in de overkapping in de tuin. Op de Oever in Alphen kunnen bewoners gebruikmaken van het dakterras op de tweede verdieping. Revalidanten van Revalidatie Alphen mogen ook gebruiken maken van dit dakterras.

Wilt u stoppen met roken?

In veel gevallen betaalt uw zorgverzekeraar mee. Kijk op www.sinefuma.nl of op www.ikstopnu.nl. Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar communicatie@alrijne.nl.