In 2020 ontving Oudshoorn voor de eerste keer dit gouden keurmerk. Uit de herbeoordelingsaudit die recent door Keurmerkinstituut is uitgevoerd, blijkt dat Verpleeghuis Oudshoorn en Alrijne Ziekenhuis weer aan alle vereiste én extra criteria voldoen. Daarom ontvingen Ivo van der Klei (lid raad van bestuur), Saskia Wesseling (projectleider duurzaamheid) en Simke de Jong (manager Huisvesting en Techniek) op 3 oktober het certificaat uit handen van Dominique de Weerd van Keurmerkinstituut.  

Ivo van der Klei: “Ik ben ontzettend trots op de medewerkers die zulke vooruitstrevende ideeën bedenken, waardoor Alrijne nog steeds koploper is in de zorg. Uiteraard zitten we niet stil de komende tijd, maar gaan we op deze weg verder. Ik kijk erg uit naar het moment dat we na de nieuwbouw Verpleeghuis Leythenrode aan het lijstje mogen toevoegen.”

Wat maakt Oudshoorn zo bijzonder?

Het verpleeghuis is energiezuinig gebouwd en maakt volop gebruik van natuurlijke bronnen. Zo zijn er zonnecollectoren die alle woningen van warm water kunnen voorzien. Ook is er een warmte koude opslag (WKO) in de bodem. Met behulp van warmtepompen wordt er warmte of juist kou uit de bodem gehaald om zo een aangename temperatuur te bewerkstelligen. Eigenschappen van het gebouw, zoals de leistenen vloer, versterken dit effect. Ook het concept van kleinschalig wonen draagt bij, bijvoorbeeld door de winkel waar bewoners zelf hun boodschappen doen en vervolgens per woning met elkaar koken. Doordat er per woongroep gericht wordt ingekocht is er minder verspilling en de kleine koelkasten vragen ook veel minder energie dan een centrale opslag. Tot slot is er ook volop aandacht voor duurzaamheid in processen op de achtergrond zoals inkoop, afvalverwerking en tuinonderhoud met oog voor mens en dier.