Binnen onze verpleeghuizen koesteren we de diversiteit aan zorgvragen, van psychogeriatrisch tot somatisch en sociaal geriatrisch. Ons hart ligt bij het bieden van comfort aan bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen, met aandacht voor weloverwogen risico's die hun autonomie en keuzevrijheid versterken zodat ze in de laatste levensfase nog zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals ze dat gewend waren.

Met vreugde en optimisme kijken we terug op het afgelopen jaar, waarin goede zorg is geleverd en we met vereende krachten elke dag een fijne dag hebben geboden aan onze bewoners.

In het kwaliteitsverslag leest u er meer over.