2 november 2020: Coronacheck

Wilt u op bezoek bij uw naaste? U bent van harte welkom! Wij vragen u om zelf voorafgaand aan uw bezoek een coronacheck wilt doen met het doorlopen van een aantal vragen. 

Klachten checken
Wilt u op de dag van uw bezoek aan het verpleeghuis zelf onderstaande vragen doornemen? Is het antwoord 'ja' op één of meer van deze vragen? Kom dan niet naar het verpleeghuis. 

Doe zelf de check voordat u naar het verpleeghuis komt.

Lees de volgende vragen. U hoeft niets in te vullen.

 • Heeft u koorts?
 • Moet u hoesten?
 • Bent u verkouden? Denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
 • Bent u benauwd?
 • Heeft u plotseling verlies van smaak of reuk terwijl u niet verkouden bent?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid die in de afgelopen 10 dagen één of meer van deze klachten heeft gehad?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een land geweest met oranje/rood* reisadvies?

www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Lees meer

1 juli 2020: Afspraken rond uw bezoek 

Verpleeghuis Oudshoorn is weer open, er hoeven geen afspraken meer gemaakt te worden en de tijd is ongelimiteerd. Het bezoek kan plaatsvinden op de kamer of in de tuin. Ook kan er gewandeld worden.

We zijn blij dat u weer op bezoek kunt komen. Er zijn nog wel wat afspraken rond uw bezoek. Als we er met elkaar voor zorgen dat we die naleven, dan houden we het coronavirus ook op de langere termijn hopelijk buiten de deur.

Bekijk het volledige nieuwsbericht. 

26 juni 2020: Uitbreiding bezoekregeling

Vanaf vandaag zijn de verpleeghuizen weer open, er hoeven geen afspraken meer gemaakt te worden en de tijd is ongelimiteerd. Het bezoek kan plaatsvinden op de kamer of in de tuin. Ook kan er gewandeld worden. Wanneer u op bezoek komt wordt u nog wel opgevangen bij de ingang, waar een aantal handelingen plaatsvinden:

 • Bij de ingang wordt u ontvangen door een medewerker die u zal vragen naar het eventueel bestaan van corona gerelateerde klachten (u moet zich voorafgaand aan het bezoek thuis temperaturen)
 • U wordt gevraagd om een mondmasker te gebruiken, tenzij u de 1,5 meter afstand kunt bewaren
 • Wij zullen u vragen om uw handen te ontsmetten met handalcohol
 • U wordt geregistreerd voor de GGD (naam, telefoonnummer, naam bewoner waaraan bezoek wordt gebracht)

15 juni 2020: Uitbreiding bezoekregeling

De bezoekregeling in Oudshoorn wordt uitgebreid. De openheid in de maatschappij roept vragen op over de openstelling van verpleeghuizen. Daarom verruimen we de huidige bezoekregeling zodat er meer contact mogelijk wordt tussen bewoners en familie. Voor Oudshoorn is bezoek op de slaapkamer, buiten wandelen en bezoek in de tuin of terras van afdeling De Oever vanaf 22 juni weer mogelijk voor twee vaste contactpersonen. Lees meer >

27 mei 2020: Verruiming bezoekregels

De bezoekregeling voor de Woonzorg-locaties is per 27 mei iets uitgebreid. Het kabinet heeft op basis van de eerste resultaten van enkele landelijke pilots, de mogelijkheid geboden om weer enige vorm van bezoek mogelijk te maken.

In onze Woonzorg-locaties starten we met het ontvangen van bezoek in speciale bezoekersruimtes. Hierin kan per bewoner één contactpersoon een half uur (op 1,5 meter afstand) op bezoek komen bij hun naaste. Men kan per mail een afspraak hiervoor maken.

Daarnaast kunnen contactpersonen gebruik blijven maken van raambezoek : in een aparte cabine kunnen bewoners en hun naasten met elkaar praten, met alleen een raam er tussen. Er komen ook knuffelwanden, zodat contact nog beter mogelijk wordt.

Verder gelden de bestaande regels rondom noodzakelijk bezoek. Zie verderop in deze tekst.

18 mei 2020: Tijdelijke afdeling nieuwe bewoners

Op locatie Leythenrode is een tijdelijke afdeling, De Vliet, ingericht voor nieuwe bewoners (met dementie) die urgent wachten op een plek in een verpleeghuis. De ruimtes die tot nu toe gebruikt werden voor fysiotherapie en activiteiten zijn omgebouwd tot tijdelijke afdeling.

We nemen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar we willen dit wel op een zorgvuldige wijze doen zodat we zodat we risico’s op besmetting zo veel mogelijk beperken.. De eerste 14 dagen van hun verblijf, wonen nieuwe bewoners op De Vliet. Daarna gaan ze dan naar de definitieve locatie van hun keuze (Oudshoorn of Leythenrode). Om de bewoners goed te kunnen monitoren, worden ze drie keer getest op corona: op de dag vóór opname, op dag 7 en op dag 14. Als ze niet besmet zijn en geen corona-gerelateerde klachten hebben, mogen ze daarna naar hun eigen kamer op de locatie waar ze definitief gaan wonen.

Help ons in strijd tegen het coronavirus

Ben je zorgprofessional en kun je ons komen helpen? Je bent enorm welkom! Lees meer

Zorg voor onze bewoners

Nog slechts één bewoner van de somatische afdeling De Oever  is besmet met corona. Deze bewoner wordt op een aparte (afgesloten) afdeling verzorgd. Andere bewoners zijn hersteld en zijn weer terug op hun eigen afdeling. Helaas zijn er ook enkele bewoners overleden.

Uiteraard zijn we extra alert op de veiligheid en gezondheid van bewoners en medewerkers. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM, wat betekent dat we twee per dag de temperatuur opnemen van bewoners van de betreffende afdeling en monitoren op luchtwegklachten. We vinden het belangrijk dat u weet dat we alle moeite doen om de zorg voor bewoners zoveel mogelijk op de gebruikelijke en veilige wijze te continueren.

Alleen noodzakelijk bezoek mogelijk

Voor de gezondheid van onze bewoners en collega’s is alleen noodzakelijk bezoek aan de bewoners toegestaan.

Wat is noodzakelijk bezoek?
Onder noodzakelijk bezoek verstaan we bezoek aan terminale bewoners door eerstegraads familie en/of de eerste contactpersoon. We willen u graag in staat stellen afscheid te nemen van uw naaste. U mag met maximaal twee personen per keer langskomen op de kamer van de bewoner.

Als u zelf verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, mag u ook afscheid nemen, maar dan alleen met gebruik van een mondmasker.

U kunt een afspraak voor bezoek maken via de teamleider of regisserend verpleegkundige van de afdeling of woning waar uw familielid verblijft.

We verzoeken u om alleen te verblijven in de kamer van de bewoner en na afloop direct het verpleeghuis weer te verlaten.

U kunt aanbellen bij de ingang van het verpleeghuis; de receptioniste doet dan voor u open.

We verzoeken u om regelmatig uw handen te wassen of te desinfecteren. Op meerdere plaatsen in ons verpleeghuis (waaronder bij de ingangen) vindt u handalcohol.

07 mei 2020: Beslissingen duivelse dilemma’s verpleeghuizen niet gebaat bij vingerwijzen

Ingezonden artikel in het Leidsch Dagblad van 2 mei 2020 - Door onze directeur en initiatiefnemer Birgitta Weimar, in samenwerking met bestuurders en directeuren van verpleeghuizen uit de regio. Lees meer

Lees ook het interview dat Birgitta Weimar gaf aan het AD over de wens voor een landelijk kader voor een bezoekregeling. 

Vrijwilligers en activiteiten

We hebben in lijn met het besluit rondom bezoek, ook besloten om tijdelijk onze vrijwilligers niet meer toe te laten op de locaties. De activiteiten vinden nu op kleine schaal plaats, namelijk op de woningen en afdelingen.

Contact houden

Om toch contact met naasten te kunnen houden, zijn er diverse mogelijkheden waarvan velen al gebruik maken gezien de grote hoeveelheid kaartjes en bloemen die bezorgd zijn. Dat waarderen we enorm! Ook zijn er initiatieven van mensen die bijvoorbeeld (buiten) een muzikaal optreden willen verzorgen voor de bewoners.

We krijgen ook allerlei etenswaren aangeboden. Dat vinden we ontzettend aardig, maar we vragen u toch om alleen voorverpakte etenswaren langs te brengen. Dit vanwege de voedselveiligheid.

Heeft u een mobiele telefoon beschikbaar, dan kunt u deze afgeven zodat u kunt bellen/videobellen met uw naasten. Wij proberen ook Skype of FaceTime gesprekken te organiseren. Hiervoor hebben we extra iPads aangeschaft. U kunt daarnaast ook een fotoalbum langsbrengen.

Voor mensen die zelf de was doen van de bewoners: hoe is dat nu geregeld?

In Oudshoorn wordt de was op de woning gedaan. Voor de Oever mag de was opgehaald en gebracht worden in het halletje voor de afdeling.

Wijziging landelijk beleid bij overlijden bewoner

Als een bewoner is overleden, is het normaal gesproken zo dat de kamer binnen 7 dagen door de familie leeggemaakt wordt. Door de coronacrisis is er nu landelijk een noodzakelijke wijziging van dit beleid afgesproken.

In overleg met de uitvaartondernemer zal de overleden bewoner zo snel mogelijk verplaatst moeten worden naar een andere locatie. Daarnaast moet de kamer zo snel mogelijk worden leeggemaakt en schoongemaakt. Dit kan tijdelijk niet door de familie zelf gedaan worden, maar wordt nu door de medewerkers gedaan. Zij gaan uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke eigendommen van de overleden bewoner. Naasten worden uiteraard geïnformeerd hoe en wanneer ze de eigendommen kunt afhalen.

Deze afspraak is gemaakt door ActiZ, de landelijke branchevereniging voor verpleeghuizen en het LOC, de landelijke organisatie voor cliëntenraden.

Wetenschappelijk onderzoek corona

Oudshoorn doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van het coronavirus vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. U kunt hierover een mail sturen aan OT_Woonzorg@alrijne.nl.

Actuele informatie over het coronavirus

Voor actuele informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).