Hoe kijken contactpersonen terug op de 1e corona golf?

In de enquête werd hen gevraagd hoe men terugkijkt op de 1e coronagolf, toen landelijk de verpleeghuizen dicht moesten half maart 2020 én hoe het (fysieke) contact met hun naaste in Leythenrode en Oudshoorn langzaamaan weer meer mogelijk werd vanaf eind mei tot de zomer. Hoe hebben ze het bezoekverbod beleefd? Wat vonden ze van het gebruik van een mondneusmasker? En: Hoe hebben ze de stapsgewijze openstelling ervaren?

Dilemma’s verpleeghuizen komen duidelijk naar voren

In de antwoorden kwamen heel duidelijk de eigen dilemma’s van de verpleeghuizen naar voren, bijvoorbeeld als het gaat om de afweging tussen ‘veiligheid voor de bewoner en het toelaten van bezoek’.

Op de stelling ‘Veiligheid en gevaar van besmetting zo klein mogelijk houden zijn voor mij belangrijker dan bezoek’, koos 40% van de respondenten voor bezoek en 40% voor veiligheid (20% neutraal). Een meerderheid vindt wel dat de veiligheid van alle bewoners boven dat van hun individuele naaste gaat.

Instemming op beleid corona

Het beleid om besmette bewoners naar de corona-afdeling Woonzorg in Alphen aan den Rijn te verplaatsen, kan op instemming rekenen. Dat geldt ook voor het beleid dat bewoners die verdacht worden van besmetting (zoveel mogelijk) op hun eigen kamer blijven. 

Een deel van de mensen was wel kritisch over het aanbod van activiteiten voor bewoners tijdens de 1e corona-golf. Men vond (of dacht) dat er (te)weinig aan activiteiten werd georganiseerd voor bewoners in de eerste golf. En sommigen hadden liever gezien dat er meer contactmogelijkheden waren.

Het blijkt daarnaast dat de sluiting van de verpleeghuizen veel invloed heeft gehad op de persoonlijke stemming van contactpersonen (wat logisch is en wij natuurlijk goed kunnen begrijpen).

Het invoeren van het dragen van mondneusmaskers door medewerkers kan op grote steun rekenen. Tot slot geven mensen aan dat ze de informatievoorziening erg goed hebben gewaardeerd.

Blij met de uitkomsten

Al met al zijn zowel de cliëntenraad, de raad van bestuur en de verpleeghuizen zelf blij met deze uitkomsten. “Fijn dat ons beleid tijdens de eerste golf over het algemeen op begrip kon rekenen,” zegt Birgitta Weimar, directeur Oudshoorn en Leythenrode. “De kritische opmerkingen nemen we serieus en nemen we mee in ons toekomstig beleid.”