Specialisten Ouderen-geneeskunde

Ouder worden gaat vaak gepaard met meer gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan hartfalen, diabetes, dementie, beroerte of osteoporose. Regelmatig gaat het om ziektes die op hetzelfde moment spelen en daardoor lastiger te behandelen zijn. Als specialisten Ouderengeneeskunde behandelen en begeleiden wij u waarbij er veel aandacht is voor wat u, ondanks uw gezondheidsproblemen, nog wel kunt.

Wat doet een specialist Ouderengeneeskunde?
Als specialist Ouderengeneeskunde richten wij ons op uw lichamelijke en psychische gezondheid. Wij kijken niet alleen naar uw ziekte of beperking maar ook naar de gevolgen hiervan voor u in uw dagelijkse leven. Samen met u, en indien mogelijk uw familie, luisteren wij naar uw wensen en geven wij medisch advies over de beste zorg en behandeling op korte en lange termijn. Wij bekijken welke ziekte eerst behandeld moet worden of een behandeling nog wel helpt en welke combinatie van medicijnen u veilig kunt gebruiken. Als het levenseinde nabij is, kunnen wij palliatieve medische zorg verlenen en in de stervensfase ook terminale medische zorg. Hierbij staat het bieden van comfort in de laatste levensfase centraal.

Wij zijn als specialist Ouderengeneeskunde uw hoofdbehandelaar en voeren daarmee de regie over al uw behandelingen. Hierbij kunt u denken aan inzet van de fysiotherapeut en de ergotherapeut, maar ook van de psycholoog.

Ons team
In Leythenrode en Oudshoorn, verpleeghuizen van Alrijne, zijn zes specialisten Ouderengeneeskunde werkzaam. Samen met de basisartsen en de praktijkverpleegkundigen verzorgen wij de dagelijkse medische zorg in het verpleeghuis.

M. de Boer - van der Togt

Specialist Ouderen-geneeskunde

M.M. Both

Specialist Ouderen-geneeskunde

T.R. Breedijk

Specialist Ouderen-geneeskunde

D.A. Kroon - Zemel

Specialist Ouderen-geneeskunde

I.C.J. Schrauwen

Specialist Ouderen-geneeskunde

dr. S.A. Stegeman

Specialist Ouderen-geneeskunde (leidinggevende)

N.F.E. van Weert

Basisarts

Kwaliteit van leven
Bijdragen aan de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en autonomie, zijn de belangrijkste punten in ons werk als specialist Ouderengeneeskunde. Naast medisch advies bieden wij u ook een luisterend oor en respecteren wij uw wensen. Niet voor niets in onze missie:

‘Wij zijn medisch specialist in de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, waarbij welzijn en persoonsgerichte zorg in een veilige leefomgeving centraal staan, met respect voor de eindigheid van het leven.’

Opleiden is belangrijk
Een specialist Ouderengeneeskunde heeft naast de reguliere opleiding Geneeskunde een medische vervolgopleiding van drie jaar afgerond. Wij vinden het belangrijk dat er ook voor toekomstige oudere generaties voldoende specialisten Ouderengeneeskunde zijn. Daarom leiden wij basisartsen op tot specialisten Ouderengeneeskunde, in samenwerking met SOOL (Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden). De basisartsen werken onder onze supervisie. Vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lopen coassistenten regelmatig stage in de verpleeghuizen, zij zijn in opleiding tot basisarts.