Stichting Vrienden van Oudshoorn

Vrienden steunen elkaar en geven kleur aan het leven. De stichtingen Vrienden van Verpleeghuis Oudshoorn en Aangepast Vervoer Oudshoorn willen kleur geven aan het noodzakelijke verblijf in het verpleeghuis. De stichtingen zijn gezamenlijk actief onder de naam de ‘Vrienden van Oudshoorn.’

De vrienden willen het verblijf voor de bewoners in Oudshoorn aangenaam maken. En als de bewoners zich prettig voelen, is dat ook voor bezoekers of medewerkers fijn om te merken. Hoe doen we dit? De ene keer door activiteiten financieel te steunen, de andere keer door iets aan te schaffen. Voorbeelden?

Denk aan het jaarlijks zomerfeest, de tuinkas, het duo-bed of de duo-fiets. Of het project ‘De Tijd Geritst’, waarin gesprekken tussen scholieren en bewoners prachtige boeken voor de bewoner en familie opleveren. Ook houden we de rolstoelbus rijdend: deze wordt gebruikt voor het wekelijkse zwemuitje, uitstapjes en ritjes naar het huwelijk van een kleinkind of de verjaardag van een geliefde. Het gaat hierbij altijd om zaken die belangrijk zijn voor de bewoners en die niet gerealiseerd kunnen worden uit de reguliere middelen van de zorg.

De Vrienden van Oudshoorn kunnen dit alleen doen dankzij giften. Wilt ook u donateur/vriend worden? Kijk voor meer informatie op onze website www.devriendenvanoudshoorn.nl. Hoe meer giften en vrienden, des te meer vreugd in Oudshoorn! De Vrienden van Oudshoorn is een ANBI-instelling: de gift is dus volledig aftrekbaar van de belasting.

Volg ons op

Volg ons ook op Twitter, Facebook en via onze website.