Op alle onderwerpen scoort Oudshoorn hoger tot veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Door maar liefst 67% van de familieleden van bewoners wordt Oudshoorn actief aanbevolen aan familie en vrienden, vergeleken met een landelijk gemiddelde van 19%. Daarmee behoorde Oudshoorn tot de beste 10 % verpleeghuizen van Nederland.

Ook in Leythenrode zijn de cliënten en bewoners erg tevreden over hun verblijf of revalidatie. Dit blijkt uit de interviewronde die de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie uitgevoerd heeft en waarvan de resultaten te lezen zijn op zorgkaartnederland.nl. Ook de uitkomsten van focusgesprekken en enquêtes onder revalidanten laten tevreden cliënten en bewoners zien.

Gouden PREZO keurmerk

Begin dit jaar heeft audit-organisatie Perspekt een tussentijdse audit afgenomen bij Verpleeghuis Oudshoorn. Uitkomst is dat Oudshoorn opnieuw het Gouden PREZO-keurmerk heeft behouden. Leytenrode behield eind vorig jaar het zilveren keurmerk.

De auditor concludeerde in zijn rapport dat Verpleeghuis Oudshoorn de zaken rondom kwaliteit goed op orde heeft. "De medewerkers hebben zich het kwaliteitsdenken helemaal eigen gemaakt en het is onderdeel van het 'zijn'," zo omschreef de auditor het enthousiasme en de trots van medewerkers die hij in de gesprekken heeft ervaren om voor Oudshoorn te mogen werken.

Voor verpleeghuis Leythenrode concludeerde de auditor dat er goede instrumenten en werkwijzen beschikbaar zijn om gelijktijdig veel en ingewikkelde processen tot een goed einde te kunnen brengen en op tijd af te ronden. De aanpak met betrekking tot kwaliteit is gestructureerd, gecontroleerd en resultaatgericht.

Naast een Gouden PREZO Keurmerk is Oudshoorn ook in het bezit van een Gouden Milieu Keurmerk.

Inspectie

De verpleeghuizen Leytenrode en Oudshoorn staan niet in de gisteren bekend gemaakte IGZ-lijst met 150 verpleeghuizen waar het afgelopen jaar extra toezicht op gehouden is.

Zowel Leytenrode als Oudshoorn hebben in februari 2015 een goede beoordeling gekregen na een bezoek van de Inspectie op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Nadat de verbeterpunten uit 2014 waren doorgevoerd hadden beide verpleeghuizen alles 100% op orde. Heel uitzonderlijk, zo zei ook de IGZ.

Waardigheid en Trots

Vorig jaar heeft staatssecretaris Van Rijn het plan "Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen" gepresenteerd. In dit programma werken partijen in de zorg samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Instellingen kunnen zelf plannen indienen om de zorg te verbeteren.

Het plan van Leythenrode en Oudshoorn om nog meer en nog gevarieerdere dagbesteding mogelijk te maken en om extra scholing van medewerkers (rond het thema familieparticipatie en dagbestedingscoaches) te kunnen organiseren, is inmiddels gehonoreerd.

Oudshoorn heeft daarnaast een plan over seksualiteit en intimiteit ingediend. Zoals Staatsecretaris van Rijn zegt: "Het is een belangrijk onderwerp, het taboe moet eraf." Eind juli wordt bekend of ook dit plan gehonoreerd wordt door VWS en Oudshoorn deel mag nemen aan de tweede instroom van plannen voor Waardigheid en Trots.