Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, waarin we te maken kregen met de coronapandemie. Onze ambitie is liefdevolle en warme zorg te bieden en uit te gaan van wat mensen zelf willen. De pandemie zorgde ervoor dat autonomie en keuzevrijheid van bewoners ernstig beperkt werden. Dillema’s waar we mee te maken hadden bestonden in de basis uit veiligheid versus kwaliteit van leven en het individuele belang versus het groepsbelang.

In dit kwaliteitsverslag leest u dat we onze besluiten steeds weloverwogen hebben willen nemen. Met elkaar hebben we hierin een ontwikkeling doorgemaakt en zijn we altijd naar het belang van onze bewoners blijven zoeken. Naast de zorgverlening is ook tijdens de coronapandemie veel aandacht geweest voor het welzijn en welbevinden van onze bewoners. Onze medewerkers hebben daar een grote bijdrage aan geleverd en daar zijn we dan ook ontzettend trots op.