Zo hebben we ook in 2019 weer voor beide huizen het gouden Prezo kwaliteitskeurmerk in de zorg behaald. Daarnaast zijn we actief op zoek om de zorg steeds verder te verbeteren. We zijn gestart met het programma SamenBeter; dit helpt ons continu te verbeteren om zo oprechte aandacht voor de bewoners te vergroten en het werkplezier van onze collega’s te verhogen. Een ander mooi resultaat is het samengaan van beide cliëntenraden en de intensieve samenwerking met onze cliëntenraad op allerlei gebied.

U kunt hierover verder lezen in ons kwaliteitsverslag 2019.