Ron Treffers, voorzitter raad van bestuur: “Zeker met de invoering van het nieuwe strategische beleidsplan met de introductie van één directeur voor de verpleeghuizen is het belang van dit convenant groot. Ik ben er dan ook enorm trots op dat we dit met elkaar hebben bereikt.” Dit wordt beaamd door de voorzitters van de cliëntenraden, die beiden uitkijken naar een vruchtbare samenwerking.

Op de foto: Dhr. Visser, voorzitter cliëntenraad Oudshoorn, Dhr. Treffers, voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep en Mw. Bijl, voorzitter cliëntenraad Leythenrode, tekenen het convenant in bijzijn van leden van de beide cliëntenraden.