Ook binnen de verpleeghuizen merken we dat er steeds meer positief geteste medewerkers en bezoekers zijn die weer anderen kunnen besmetten. Daarom zijn nieuwe maatregelen nodig. Dit zijn de nieuwe afspraken:

Voor bezoekers

 • Bezoekers moeten vanaf dat zij binnenkomen totdat zij vertrekken weer een mondneusmasker op. Reden hiervoor is dat bezoekers overal binnen het huis bewoners kunnen tegenkomen.
 • Gebruik handalcohol bij aankomst voordat het mondneusmasker wordt opgezet en handalcohol bij vertrek nadat het mondneusmasker is weggegooid.
 • Bezoek blijft zich bij de ingang registreren.
 • Ook op de kamer van de bewoner blijft het mondneusmasker nu op en wordt een afstand van 1,5 meter aangehouden.
 • De afspraken die zijn gemaakt met specifieke bezoekers over het afzetten van het mondneusmasker en het dichterbij komen dan de 1,5 meter op de kamer van de bewoner worden voorlopig on hold gezet.
 • Er mogen twee bezoekers per keer aanwezig zijn en maximaal twee bezoekmomenten per dag plaatsvinden. Kinderen onder de 13 jaar worden in het aantal niet meegerekend.
 • Bezoek is nog steeds welkom op het Dorpsplein. Echter, er zijn maximaal twee bezoekers per bewoner mogelijk (kinderen onder de 13 jaar uitgezonderd) en bezoek meldt zich bij de ingang van het Dorpsplein waarna een tafel wordt toegewezen. Er wordt aan tafel bediend.

Voor bewoners

 • Bewoners mogen nog steeds thuis overnachten. Voorafgaand hieraan en bij terugkomst wordt de situatie uitgevraagd en wordt een flyer uitgereikt.
 • Bewoners wordt gevraagd om drukke plekken en winkelcentra te mijden.

Activiteiten

 • Activiteiten en uitjes blijven doorgaan waarbij het belangrijk is om drukke plekken en winkelcentra te mijden.
 • Grotere activiteiten worden nog niet opgestart.