Oudshoorn en Leythenrode hebben een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden die allemaal gericht zijn op het woongenot van onze bewoners. Bob Reidsma is voorzitter en geeft graag een inkijkje in onze cliëntenraad en zijn rol hierin.

Waarom zit je in de cliëntenraad?

Mijn moeder heeft in Leythenrode gewoond. Omdat Leythenrode bij mij om de hoek is, kwam ik dagelijks langs en dat ging opvallen. Ik heb altijd al belangstelling voor de zorg gehad en hielp ook regelmatig mee bij uitjes en activiteiten voor bewoners. Toen mij gevraagd werd of ik interesse had in een openstaande vacature bij de cliëntenraad, ben ik eens gaan luisteren. Ik sloot me aan bij de cliëntenraad, waarvan ik uiteindelijk voorzitter ben geworden.

Wat betekent dit voor onze bewoners? Dit is altijd mijn uitgangspunt Bob Reidsma, voorzitter cliëntenraad

Wat doen jullie als cliëntenraad eigenlijk?

De cliëntenraad heeft als doel de betrokkenheid en inspraak van bewoners te bevorderen, zodat hun stem wordt gehoord bij besluitvorming. Wij hebben daarom regelmatig overleg met het management over het reilen en zeilen van beide verpleeghuizen. Daarnaast praten wij met bewoners en hun naasten waardoor we goed inzicht krijgen in hun wensen en voorkeuren. Wij fungeren als het ware als een brug tussen de bewoners en het bestuur en geven, gevraagd en ongevraagd, advies. Met altijd het belang van de bewoners als uitgangspunt.

Aan welke onderwerpen kun je dan denken?

Als cliëntenraad kijken wij niet alleen naar de praktische aspecten van de zorg zoals persoonlijke verzorging, maaltijden en activiteiten, maar ook naar emotionele en sociale behoeften van bewoners. Wij vinden het heel belangrijk dat bewoners zich thuis voelen en een gevoel van autonomie behouden. Zo denken wij bijvoorbeeld mee met de nieuwbouw van Leythenrode. Het moet niet alleen een mooi en functioneel gebouw worden maar een echt thuis!  

Waar ligt voor jullie de grootste uitdaging?

Contact met naasten is essentieel want wij vinden het belangrijk dat zij een actieve rol blijven spelen in het leven van bewoners. Het helpt namelijk om ‘oude gewoontes en behoeftes’ zoveel mogelijk in stand te houden. Dat is prettig en bevordert het gevoel van thuis. Daarnaast wordt familie- en mantelzorgparticipatie steeds belangrijker. Zij kunnen namelijk een aanvullende rol spelen bij de dagelijkse zorg en ondersteuning van bewoners. Dit verlicht de werkdruk van onze zorgmedewerkers en kan de kwaliteit van leven verbeteren. Maar daar ligt nog wel een uitdaging voor ons, want hoe betrekken we familie, vrienden en contactpersonen in deze drukke tijden nog meer? Hiervoor gaan wij dus geregeld met ze in gesprek en sluiten wij onder meer aan bij huiskamergesprekken en familiebijeenkomsten. Familieleden en contactpersonen kunnen dan de cliëntenraad ontmoeten, eventuele zorgen delen en vragen stellen. Dat zijn altijd mooie en inspirerende avond waar we veel uit kunnen halen. 

Al met al vind ik de cliëntenraad écht de stem van onze bewoners en hun families. En daarmee kunnen wij adviezen uitbrengen die bijdragen aan een nog betere leefomgeving, meer woonplezier en een hogere kwaliteit van leven voor onze bewoners. En daar doe ik het allemaal voor!