Workshops zijn eenmalige activiteiten met iedere keer een andere invulling.
Deelname aan de workshops gaat alleen via inschrijving. Inschrijven kunt u doen
bij het Uitbureau of via uitbureauoudshoorn@alrijne.nl. Betaling vindt achteraf plaats en wordt genoteerd op de bewonersrekening.