Er kunnen totaal 40 bewoners mee wandelen, verdeeld over twee groepen. De eerste groep vertrekt om 16.30 uur en de tweede groep wordt om 16.45 uur
verwacht op het Plein voor een kopje koffie. Opgeven kan bij het Uitbureau, graag voor 7 december. Bij te veel inschrijvingen wordt er geloot.

Omdat het fijn is om samen met een familielid/naaste het kerstgevoel te delen, willen wij een beroep doen op de familie/naasten van bewoners om zich samen op te geven.
Als u alleen de bewoner opgeeft dan gaat u ermee akkoord dat de bewoner deelneemt met een vrijwilliger (als er iemand beschikbaar is).